094-263-6916 คุณเอ็ม
siwakorn_456@outlook.co.th
ID : 0942636916
 
ขั้นตอนการจองรถยนต์ / เอกสารการทำสัญญา
ขั้นตอนการจองรถยนต์
1. ใช้เงินจองรถ 5,000 บาท โดยลูกค้าสามารถมาจองรถที่โชว์รูม
2. ทางเราจะติดต่อไฟแนนซ์เพื่อดำเนินการเรื่องเอกสารการทำสัญญา
3. สัญญาผ่าน จัดสรรรุ่นรถเพื่อไปทำเป็นแท็กซี่ตามรุ่นที่ตกลงกัน
4. นำรถไปทำสี และตกแต่งอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
5. ตรวจสอบความเรียบร้อยของสีรถและอุปกรณ์ตามที่ตกลงกัน
6. รถยนต์เรียบร้อยพร้อมส่งมอบให้ลูกค้า
7. จัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการจดทะเบียนที่ขนส่งให้ลูกค้า
เอกสารคนซื้อ
1. สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
2. ใบขับขี่สาธารณะหรือใบขับขี่ ท.2 1 ชุด
3. บัตรเหลืองติดหน้ารถ 1 ชุด
4. บัญชีธนาคารปรับล่าสุด 1 ชุด
เอกสารคนค้ำ
1. สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
2. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน 1 ชุด
3. บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด
Today
17
This Month
579
Total
24,841
Copyright : 2023 ขายรถแท็กซี่.com
Web design by cw.in.th